Podmínky užívání

Podmínky pro užívání webové prezentace kosmetika-urubova.cz jejími uživateli.

Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zpracováním osobních údajů uživatele může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou v souhlase či po dobu nezbytnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat.

 

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

V případě, že dojde mezi Petrou Urubovou a uživatelem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudníhořešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

NAPIŠTE NÁM

Chcete se objednat? Nebo na něco zeptat? Napište nám a my Vám slibujeme, že se Vám ozveme, co nejdříve to bude možné.

Pokud se Vám nechce čekat, můžete nám zavolat 🙂

Adresa:

Nerudova 330/4
769 01, Holešov

Telefon:

+420 734 399 129

Bankovní spojení:

9377895001/5500

Raiffeisenbank a.s.

Podmínky užívání:

Podmínky užívání